PDF Afdrukken E-mail

Activiteiten


Door een jarenlange ervaring en een flexibele manier van werken voeren wij diverse activiteiten uit. Onze kernactiviteiten liggen o.a. op het gebied van projectmanagement en projectcalculaties. Ook geven wij advies inzake infrastructurele projecten.

Met onze achtergrond en marktkennis is de acquisitie ons natuurlijk niet vreemd. Op dit moment doen wij acquisitie voor Bouwbedrijf Jelle bv en ALLflex kunstoffen vof.

Opsommend kernactiviteiten:

- projectmanagement

- advies infrastructurele projecten- projectcalculaties

- groothandel bouw- en inframateriaal

- acquisitie:  Bouwbedrijf Jellema bv en ALLflex kunststoffen vof

 

In de loop der jaren hebben wij veel projecten gerealiseerd. Deze projecten zijn zeer divers van soort en aan de oplevering ligt vaak een maatwerkoplossing ten grondslag.

Door de door ons opgebouwde ervaring in de verschillende marktelementen kunnen wij snel tot een probleemanalyse komen. Door middel van heldere en overzichtelijke rapportages brengen wij onze bevindingen over.

Verder leert de ervaring ons dat onze kostenramingen zeer nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Ze zijn inmiddels voor veel projecten het uitgangspunt geweest.

Opsommend geraliseerde projecten:

- inventarisatie en inspectie Veerhaven Terschelling tbv overdracht RWS aan GemeenteTerschelling.

- opstellen plan van aanpak, in opdracht en samenwerking met HPB Advice & Finance te Leek, t.b.v. restauratie/ renovatie "Queen   Emma Bridge" (pontjes brug) te Curacao.- vervangen trailerhelling jachthaven "Wolderwijd" te Zeewolde.

- opzetten kostenramingen jachthaven Oostmahorn.

- opzetten kostenramingen Stichting Passantenhaven Terschelling.- projectleiding vernieuwen drijvende steigers stichting jachthaven "Oude Veerdam" op
  Schiermonnikoog.                                                        

- opstellen diverse kostenramingen Gemeente Boarnsterhim.

 

Momenteel zijn wij druk doende in de Gemeenten Vlieland, Noordenveld en de Marne inzake projectcalculaties, kunstwerken en oeverbescherming.De uitvoering gaat altijd in goed overleg met de opdrachtgever en de uitgevoerde werkzaamheden zijn altijd helder en transparant.

 

Opsommend projecten in uitvoering:

- inventarisatie/ inspectie haven Vlieland etc. tbv overdracht RWS aan Gemeente Vlieland.

- diverse projectcalculaties voor derden.

- inventarisatie en inspectie 136 kunstwerken Gemeente Noordenveld.

- Inspectie en inventarisatie ± 15 km oeverbescherming Gemeente De Marne.

 

Dit overzicht is uiteraard aan verandering onderhevig. Mocht u advies willen inwinnen omtrent projecten, activiteiten of simpelweg een prijsopgave dan verwijs ik u graag naar de contact pagina op deze website.Please click on the flag for the English translation of this text